Sonja Šogorić Ševo

Sonja Šogorić Ševo

mag.biol.mol.

Diplomirala je 2012. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer molekularna biologija.

Početkom edukacije provela je neko vrijeme u IVF laboratoriju Fakultetske ženske klinike u Heidelbergu, Njemačka, pod vodstvom Prof.Dr.rer.nat. Marcusa Montaga, jednog od vodećih stručnjaka na području humane reprodukcije.

Od 2013. godine je zaposlena u Poliklinici Škvorc te je od 2014. voditeljica Laboratorija za humanu reprodukciju. U tom razdoblju je broj postupaka u Poliklinici Škvorc narastao do vrlo impresivne brojke te je sada 3. laboratorij po broju postupaka u Hrvatskoj.

Sudjelovala je na svim važnijim hrvatskim i svjetskim kongresima iz područja medicinski pomognute oplodnje, a na pojedinima i kao predavač. Prisustvovala je nizu tečajeva iz krioprezervacije, time-lapse sistema, kultivacije humanih zametaka i sl.

Od 2016. do 2018. godine je bila izabrana za naslovnog asistenta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te je trenutno na poslijediplomskom studiju na istoimenom fakultetu.

Najveće područje njenog ineteresa je neinvazivna dijagnostika metabolizma, vijabilnosti i preimplantacijskog potencijala humanih zametaka, što je i tema njenog doktorskog istraživanja.

 

Članci autora

Sve o blastocisti

Sve o blastocisti

Što je i koja je vjerojatnost da će doći do začeća ako se vraća blastocista u odnosu na vraćanje oplođene jajne stanice 3. dan?

Sve o ICSI postupku i kad se radi?

Sve o ICSI postupku i kad se radi?

Koji su uzroci muške neplodnosti i kada se stručnjaci za neplodnost odlučuju za ICSI postupka?

Spermiogram - priprema i rezultati

Spermiogram - priprema i rezultati

Analiza sjemena ili spermiogram se najčešće obavlja kao pretraga u sklopu obrade neplodnosti parova. Kod parova koji imaju problem sa začećem, u 40% slučajeva uzrok neplodnosti su loše karakteristike ejakulata.

Inseminacija - kako i kada se radi?

Inseminacija - kako i kada se radi?

IUI (intrauterina inseminacija) je najjednostavnija metoda medicinski potpomognute oplodnje u kojoj se oplodnja jajne stanice događa unutar tijela pacijentice, točnije u jajovodu.