Snježana Škrablin

Snježana Škrablin

Prof dr. sc., dr.med. / specijalisti ginekologije i opstetricije, subspecijalisti humane reprodukcije

Rođena 1956. godine u Zagrebu. Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila 1980. godine, te obranila Magistarski rad 1984. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije završila 1989. godine i iste godine izabrana za asistenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog Fakulteta.

Doktorat znanosti obranila 1994. godine i postala docent 1996. godine. Izvanredni profesor postala 2000. godine, redoviti profesor 2007. godine i redoviti profesor u trajnom zvanju postala 2012. godine. Objavila više od 150 znanstvenih i stručnih radova tjekom 36 godina kliničkog rada.

Subspecijalist fetalne medicine i opstetricije (porodništvo) i subspecijalist iz humane reprodukcije (izvantjelesna oplodnja), a obavlja i zahvate klasične i endoskopske ginekološke kirurgije.

Aktivna u Sekciji za perinatalnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Upravnom odboru Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju. Redoviti pozvani predavač na medjunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Aktivna kao ovlašteni sudski vještak i od 2015. godine Pročelnik Zavoda za perinatalnu medicinu Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb u Petrovoj. Proglašena najdoktorom za 2016. god.

Utemeljila je ginekološku ordinaciju i polikliniku Ginops.

Članci autora

Prenesena trudnoća – uzroci, mogući rizici i induciranje poroda

Prenesena trudnoća – uzroci, mogući rizici i induciranje poroda

Prenošena je trudnoća ona trudnoća koja traje 42 puna tjedna gestacije, računajući od prvog dana posljednje redovite menstruacije ili dulje, odnosno 294 dana ili dulje od posljednje redovite menstruacije...

Izvanmaternična trudnoća - simptomi, dijagnoza i liječenje

Izvanmaternična trudnoća - simptomi, dijagnoza i liječenje

Izvanmaternična trudnoća nastaje kada se oplođeno jajašce implantira izvan materišta.

Kako potaknuti trudove?

Kako potaknuti trudove?

Kako potaknuti trudove i koje su metode indukcije poroda?

Downov sindrom - pretrage i dijagnostika

Downov sindrom - pretrage i dijagnostika

Kako prepoznati downov sindrom kod bebe i u kojem periodu trudnoće se rade pretrage?

Glavobolja u trudnoći

Glavobolja u trudnoći

Glavobolja u trudnoći najčešće je nastavak epizoda migrenoznih glavobolja ili je popratni simptom nekih drugih bolesti koje su postojale prije trudnoće (npr. kronična upala sinusa, srednjeg uha, zubi i sl.).

Što je amniocenteza i kada ju je potrebno napraviti?

Što je amniocenteza i kada ju je potrebno napraviti?

Amniocenteza je metoda uzimanja uzorka plodove vode u vrijeme kada su stanice fetusa tamo nazočne, zahvat se radi između 12-20 tjedna trudnoće.

Miomi na maternici - liječenje, trudnoća i opasnost

Miomi na maternici - liječenje, trudnoća i opasnost

Miomi su dobroćudni tumori građeni od mišićnih stanica miometrija. Vrlo su česti, a njihova učestalost jako raste s dobi žene. Među zdravim ženama nebirane populacije susreću se u oko 40% bjelkinja i čak 60% crnkinja.

Koje lijekove smiju uzimati trudnice?

Koje lijekove smiju uzimati trudnice?

Tkivo fetusa u razvoju izuzetno je osjetljivo, a kemijske tvari, manjak neke potrebne supstance ili fizička sila mogu izazvati oštećenje. Zovemo ga teratogenom.

Hemoroidi u trudnoći - simptomi i liječenje

Hemoroidi u trudnoći - simptomi i liječenje

Hemoroidi su proširene vene unutar izlaznog debelog crijeva i na samom analnom otvoru. Proširenja vena unutar rektuma su unutrašnji, a na samom anusu vanjski hemoroidi.