Ana Tikvica Luetić

Ana Tikvica Luetić

prof. dr. sc., dr. med

Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Dubrovniku, te je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je bila među 10 % najuspješnijih studenata. Za vrijeme studija je bila demonstratorica na katedrama za anatomiju i fiziologiju te je sudjelovala u organizaciji više studentskih kongresa. Na trećoj godini studija primila je nagradu iz patofiziologije za “extraordinary and unique curiosity for the subject and the cum laude fulfilment of the exam requirements”.

Obvezni pripravnički staž odradila je u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” te 2005. položila državni ispit. Potom je radila kao znanstveni novak ‒ asistent na Katedri za anatomiju i u Laboratoriju za mineralizirana tkiva Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Već tada je radom u pretkliničkim istraživanjima duboko ušla u problematiku endokrinologije, posebice postmenopauze i osteoporoze. Sudjelovala je u organizaciji više međunarodnih znanstvenih skupova te je na njima i izlagala. Na Europskom simpoziju za mineralizirana tkiva (2007) dobila je nagradu za prezentaciju o endokrinologiji koštanog tkiva, tj. mogućoj terapiji osteoporoze koja nastaje u menopauzi. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata iz čega je proizašla i njezina doktorska disertacija, također na temu hormonskoga utjecaja na koštanu fiziologiju. Usavršavala se na nekoliko europskih sveučilišta te smatra kako je takvo pretkliničko iskustvo izuzetno važno kao temelj kvalitetnoga rada kasnije u klinici i s pacijentima.

God. 2007. započela je specijalizaciju iz ginekologije i porodništva na zagrebačkoj Klinici za ginekologiju i porodništvo, Kliničke bolnice Sveti Duh, gdje je položila specijalistički ispit 2013. Od tada u kontinuitetu radi kao specijalistica ginekologije i porodništva. Još tijekom specijalizacije napisala je više od deset znanstvenih radova, pretežno o primjeni ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, a koji su objavljeni u prestižnim svjetskim časopisima. Autorica je više poglavlja u znanstvenim te znanstveno-pupularnim knjigama. Tijekom specijalizacije posebice se bavila fetalnim ponašanjem koje se može pratiti 2D i 3D/4D ultrazvukom, o čemu je pisala i izlagala na domaćim i stranim znanstvenim skupovima. Također tijekom specijalizacije završila je stručni poslijediplomski studij o primjeni ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, čime je stekla titulu sveučilišne magistre.

God. 2016. započela je užu specijalizaciju, tj. subspecijalizaciju iz humane reprodukcije i endokrinologije, te se od tada subspecijalistički bavi neplodnošću u antisterilitetnoj ambulanti Kliničke bolnice Sveti Duh. Usavršavala se u različitim klinikama za neplodnost u Hrvatskoj i Europi. Također je završila nekoliko tečajeva o metodama tzv. prirodne plodnosti kojima se nastoji restorirati reproduktivno zdravlje para. Navedenu kombinaciju znanja iz konvencionalne medicine humane reprodukcije i drugačijeg pristupa prirodnoj plodnosti smatra svojom velikom prednošću u svakodnevnom radu s pacijentima. Veliki dio bolničkog profesionalnog rada ispunjava u skrbi o trudnicama, rad u rađaonici i minimalno invazivna ginekološka kirurgija.

God. 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva ‒ polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2020. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za sestrinstvo, Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) u Zagrebu 2016. Godine. Predaje ginekologiju i porodništvo na Medicinskom fakultetu HKS-a te je voditeljica izbornog kolegija “Neplodnost: pošast današnjice” koji je rado biran od strane studenata. Na Fakultetu je također bila nositeljica znanstvenog projekta o ulozi ultrazvuka u ginekologiji. Mentorica je više studentskih diplomskih i završnih radova te je redovito odlično ocijenjena u studentskim anketama.

Članica je mnogobrojnih strukovnih i stručnih liječničkih organizacija te redovito recenzira domaće i međunarodne znanstvene publikacije. Sudjeluje u izobrazbi mladih liječnika i specijalizanata. Rado se odaziva pozivima za stručna izlaganja na radiju, televiziji i drugim medijima, najviše sa svrhom promicanja brige o ginekološkom zdravlju. Na godišnjoj razini redovito prima nagrade za najboljega ginekologa prema izboru pacijenata.

2021. godine osnovala je Luetić ginekologiju ponukana željama pacijentica za pregledima i konzultacijama u mirnoj radnoj atmosferi privatne ordinacije. S Ciljem da ponudi vrhunsku uslugu u brizi o cjelovitom ginekološkom i reproduktivnom zdravlju, s naglaskom na kvalitetu ultrazvučnog pregleda.

Članci autora

Plodni dani nakon poroda

Plodni dani nakon poroda

Gotovo svakodnevno u kliničkoj praksi ginekolozi se susreću s pitanjima o plodnim danima i plodnosti nakon porođaja, i onih vaginalnih i onih dovršenih operativno, tj. carskim rezom.

Folikulometrija - zašto i kako se radi?

Folikulometrija - zašto i kako se radi?

Folikulometrija je ultrazvučna metoda mjerenje folikula kojom se najčešće nastoji ustvrditi postojanje ovulacije ili ženi savjetovati koji su joj dani u ciklusu najplodniji.

Vaginalni iscjedak u trudnoći

Vaginalni iscjedak u trudnoći

Pitanja o pojavnosti i izgledu vaginalnog iscjetka jedno je od češćih pitanja trudnica upućenih njihovim ginekolozima.

Probavne smetnje u trudnoći

Probavne smetnje u trudnoći

Trudnoća je razdoblje u kojem se svi organski sustavi buduće majke mijenjaju i prilagođavaju na novonastalo stanje, tj. na trudnoću.

Hematomi u trudnoći

Hematomi u trudnoći

Koliko je pojava hematoma opasna u trudnoći i nosi li povećani rizik od pobačaja ili prijevremenog porođaja?

Maturacijski okidač ili štoperica - što je, kada se daje i koja mu je funkcija?

Maturacijski okidač ili štoperica - što je, kada se daje i koja mu je funkcija?

Maturacijski okidač jajne stanice ili popularno zvana štoperica je otopina koja sadržava humani korionski gonadotropin (hCG) koji je po svom biokemijskom sastavu sličan luteinizirajućem hormonu (LH).

Koliko dugo žive jajna stanica i spermij?

Koliko dugo žive jajna stanica i spermij?

Uspjeh prirodnih metoda liječenja plodnosti svakako ovise i o faktoru preživljenja ljudskih spolnih stanica, a to su jajna stanica i spermij.