Pridruži nam se

Personaliziraj si portal prema svojim interesima i druži se s ostalim članovima portala MaminaMaza. Odaberi jednu od ponuđenih mogućnosti i registriraj se besplatno!


Već imaš račun?
Prijavi se

Kalendar redovnog cijepljenja djece

Kalendar redovnog cijepljenja djece
Billion Photos / Shutterstock

Kalendar redovnog cijepljenja djece prema hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Sva cijepljenja koja su obavezna prema Zavodu za javno zdravstvo RH

¹cijepi se i novorođenčad HBsAg pozitivnih majki, odmah po rođenju, uz primjenu imunoglobulina prema postekspozicijskoj shemi
²nedonoščad rođena prije 37. tj. gestacije cijepi se konjugiranim pneumokoknim cjepivom po shemi 3+1
³difterija, tetanus, pertusis (hripavac)
⁴morbili (ospice), parotitis (zaušnjaci), rubeola
*provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenog cijepljenja, prema potrebi

Novorođenčad: BCG vakcinacija

  •        Ako su rođena u rodilištima cijepit će se BCG cjepivom.
  •        Ukoliko nisu rođena u rodilištu cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.
  •        Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG  cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg (hepatitis B) - pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): hepatitis B imunizacija uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju (NN 103/13), prema postekspozicijskoj shemi.

    S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn
    Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn
    Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn (za nedonoščad)

2. godina života:

        po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) + Pn
        kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib ili kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B (6-12 mjeseci nakon treće dpze DTaP-IPV-Hib-hep B)

6. godina života:

    DI-TE-PER acelularno (DtaP) ili dTap

I. razred osnovne škole:

        OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa) + POLIO (IPV)

VI. razred osnovne škole:

    Provjera cjepnog statusa za HEPATITIS B i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

VIII razred osnovne škole:

    DI-TE pro adultis (Td) ili dTap + POLIO (IPV)

Završni razred srednje škole:

    Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

24 godine starosti:

    Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenod Td cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života:

    ANA-TE

 

Legenda:

    BCG: Cijepljenje protiv tuberkuloze
    Hib: Haemophilus influenzae tipa B
    DI-TE-PER: Difterija, tetanus, pertusis (acelularni)
    IPV: inaktivirano cjepivo protiv dječje paralize
    DTaP-IPV-Hib-hep B: Kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), dječje paralize (inaktivirano), H. influenzae tipa B i hepatitisa B . Tzv. „6u1“
    Pn: Streptococcus pneumoniae (pneumokok)
    MO-PA-RU: Ospice, parotitis i rubeola
    DI-TE pro adultis: Difterija, tetanus, formulacija za starije od 6 godina
    HBsAg: Površinski antigen hepatitis B virusa
    ANA-TE: Cjepvo protiv tetanusa

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo