Svetislav Polovina

Svetislav Polovina

dr.sc., dr.med. / spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Rođen je 31. kolovoza 1966. godine u Zagrebu. 1992. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1997. godine završio je poslijediplomski studij Biomedicine iz područja Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranio magistarski rad, te je 1999. godine završio je stručni poslijediplomski studij iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položio specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

2003. je završio NDT-Bobath tečaj i postao licencirani Bobath terapeut. 2012. godine završio edukaciju terapije prema Vojta metodi, a 2011. obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj rane rehabilitacije na promjenu spontane pokretljivosti u novorođenčadi s oštećenjem središnjeg živčanog sustava“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu, Biološki odsjek.

Povremeno predaje na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih radova.

Od 2000. godine je ravnatelj Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.

Članci autora

Zašto je potrbušni položaj važan za razvoj djece?

Zašto je potrbušni položaj važan za razvoj djece?

Potrbušni položaj djeluje na veliki broj razvojnih elemenata. Važan je za jačanje ekstenzornih mišića vrata i trupa omogućujući razvoj kontrole držanja glave i trupa.

Kako prepoznati smetnje razvoja u prvoj godini djetetova života?

Kako prepoznati smetnje razvoja u prvoj godini djetetova života?

Prva godina djetetova života je vrijeme vrlo intenzivnog razvoja koje je potrebno dobro poznavati kako bi se pravovremeno mogla uočiti moguća odstupanja od normalnog razvoja (simptomi rizika).