Natalija Ivezić

Natalija Ivezić

prof. logoped / sveuč. spec. rane intervencije

Dodiplomski studij logopedije završila je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao i postdiplomski studij Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji. Dodatno se educirala u mnogim područjima dječjeg razvoja na domaćim i inozemnim edukacijama.

Tijekom svog dvadesetogodišnjeg iskustva u radu u logopediji, a sada i u Poliklinici za dječje bolesti Helena provodi ranu procjenu oralno – motoričkog, komunikacijskog i jezično – govornog razvoja djece niske kronološke dobi (do 3.godine) te razvojne procjene i terapije djece predškolske i školske dobi (od 3. godine nadalje) uz pružanje stručne podrške roditeljima i savjetovanje.

U logopedskom Centru je radila superviziju i mentorstvo logopedima i studentima logopedije, održavala predavanja, radionice i edukacije te bila voditelj stručnog tima. Također je bila stručni suradnik osnovne škole, vanjska suradnica ERF-a, postdiplomskog studija Rane intervencije u Zagrebu te dodiplomskog studija logopedije na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i internacionalnim kongresima.

Područja interesa su joj rana intervencija, savjetovanje roditelja i stručna podrška obitelji te rana komunikacija, oralno – motoričke vještine, rascjepi usana i nepca te nazalnosti, jezični poremećaji i specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija).

Članci autora

Rane interakcije roditelja i djeteta - temelj komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djeteta

Rane interakcije roditelja i djeteta - temelj komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djeteta

Rana iskustva iznimno su važna u oblikovanju daljnje uspješnosti djeteta kroz život.