Martina Bračun

Martina Bračun

dr.med. / spec. ginekologije i opstetricije i uže specijalizacije iz humane reprodukcije

Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva završila je u OB Zabok, gdje je i stekla početna klinička iskustva. Početkom uže specijalizacije dr. Bračun je provela neko vrijeme na edukaciji na Odjelu za reproduktivnu medicinu Kliničke bolnice u Gentu, Belgija (voditeljica prof. Petra de Sutter), koji je jedan od vodećih IVF centara u Europi. Nakon obrane teme doktorata planira završiti i poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Također je završila nekoliko domaćih i inozemnih tečajeva:
„Assisted Human Reproduction – Clinical and Labaratory Aspects“ u organizaciji Europskog društva za reproduktivnu medicinu (ESHRE);
Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
„Modern Contraception in the modern World“ u organizaciji Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (ESC);
„Praktična primjena 3D UZV u ginekologiji i opstetriciji“ u organizaciji međunarodne akademije ultrazvuka u medicini (iAMU).

Uže područje interesa dr. Bračun su reproduktivna medicina i minimalno invazivni kirurški zahvati (histeroskopije i laparoskopije) u ginekologiji. Također je zanima UZV dijagnostika (2D/3D/4D).

Sudjeluje na stručnim skupovima iz područja ginekologije i porodništva. Koautor je nekoliko znanstvenih članaka i poglavlja knjige s područja minimalno invazivne ginekološke kirurgije te je sudjelovala u organizaciji nekoliko kongresa i tečajeva 1. kategorije iz ginekološke endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem.

Svoje stečeno znanje primjenjuje u Polikninici Betaplus.

Članci autora

Pretrage koje je potrebno obaviti ako ne dolazi do začeća

Pretrage koje je potrebno obaviti ako ne dolazi do začeća

Danas često možemo čuti da sve veći broj parova ima poteškoće sa začećem. U Hrvatskoj egzaktni podaci ne postoje, međutim procjenjuje se da je oko 15-20% parova neplodno.

Endometrioza i neplodnost

Endometrioza i neplodnost

Endometrioza je kronična upalna bolest žena reproduktivne dobi. Karakterizira ju prisutnost tkiva sluznice maternice (endometrija) izvan šupljine maternice, najčešće na jajnicima i u maloj zdjelici, a može biti lokalizirana u bilo kojem drugom tkivu i organu.

Medicinski potpomognuta oplodnja (MPO)

Medicinski potpomognuta oplodnja (MPO)

Ukoliko nije došlo do trudnoće tijekom jedne godine pokušavanja (za žene iznad 35 godine već nakon 6 mjeseci redovitih nezaštićenih odnosa) par će se uputiti kod subspecijalista humane reprodukcije.

Sono HSG - Ispitivanje prohodnosti jajovoda

Sono HSG - Ispitivanje prohodnosti jajovoda

Sono HSG (ultrazvučna histerosalpingografija) je dijagnostička metoda kojom se ispituje prohodnost jajovoda, a koja je sigurna i jednostavna te danas metoda izbora za ispitivanje prohodnosti jajovoda.