Branka Horvat

Branka Horvat

odgojitelj predškolske djece

Od 1985. g. radi kao odgojitelj predškolske djece u dječjem vrtiću Bubamara u Donjoj Stubici, 2004. g.  je položila stručni ispit za odgojitelja predškolske djece na Učiteljskoj akademiji, a radila je i kao suradnik u nastavi u Srednjoj školi Zabok.

2009. g. u Međunarodnom institutu prirodnog zdravlja započela je sa edukacijom za energetskog terapeuta po metodi Tradicionalne kineske medicine i energetske medicine. Edukacija  je uključivala edukaciju za energetske masaže, refleksoterapiju, relaksaciju i edukaciju za rad na programima za djecu i mlade sa psihofizičkim poteškoćama.

U radu udruge sudjeluje kao energetski terapeut-vanjski suradnik (volonter) na programima za djecu gdje vodi terapije, savjetuje roditelje, organizira radionice i igraonice za polaznike. Od 2015. g. stručno usavršavanje o TCM i Energetskoj medicini nastavlja kroz edukacijske seminare u Health centru.

Od 2015-2021. g. radi kao energetski terapeut-vanjski suradnik u Health centru.

Članci autora

Kako pomoći djetetu koje je opterećeno COVID-19 pandemijom?

Kako pomoći djetetu koje je opterećeno COVID-19 pandemijom?

U današnje vrijeme puno stresnih, izazovnih situacija sve više odraslih i djece pada u vrlo teška psihička, fizička i emocionalna stanja s kojima se ne mogu i ne znaju nositi.