Tanja Babić Franjkić

Tanja Babić Franjkić

mag.psych. / sveuč. spec. rane intervencije

Magistra psihologije, sveučilišna specijalistica rane intervencije i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja, ACT i CFT terapeutkinja zaposlena u Centru za neuropedijatriju, rehabilitaciju i ranu intervenciju Poliklinike za dječje bolesti Helena. Dosad je završila brojne edukacije, prvenstveno vezane za psihodijagnostički i psihoterapijski rad s djecom i roditeljima.

Aktivno sudjeluje na domaćim i internacionalnim kongresima. 

U svojem terapijskom radu najviše se susreće s populacijom djece i adolescenata s anksioznim i depresivnim smetnjama, poremećajima hranjenja, teškoćama prilagodbe i nošenja sa stresom, poremećajima tečnosti govora, hiperaktivnom djecom te djecom s teškoćama u području  socijalne komunikacije.

Osim rada s djecom, radi i s odraslom populacijom u okviru kognitivno-bihevioralne terapije, ACT i CFT terapije. Uz psihoterapijski rad, obavlja i psihodijagnostičke procjene djece vrlo rane (0-3. godine), predškolske i školske dobi.

Članci autora

Psihodijagnostička procjena - što je i zašto je važna?

Psihodijagnostička procjena - što je i zašto je važna?

Psihodijagnostička procjena odnosi se na sveobuhvatnu procjenu koju provode psiholozi dodatno educirani za procjenu mentalnog zdravlja djeteta, kognitivnih sposobnosti, emocionalnog funkcioniranja i obrazaca ponašanja.