Igor Maričić

Igor Maričić

specijalisti ginekologije i opstetricije, subspecijalisti humane reprodukcije

1995. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a liječnički staž odradio u Općoj bolnici u Zaboku.

2001. završio poslijediplomski studij “Ultrazvuk u kliničkoj medicini”, te od 2004. radi kao specijalist ginekologije i porodništva u Općoj bolnici u Zaboku, posebno zainteresiran za ginekološku endoskopiju i ultrazvuk. 2004. specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio u Klinici za ženske bolesti i porode - Petrova, KBC Zagreb

Subspecijalizacija iz humane reprodukcije u Klinici za ženske bolesti i porode - Petrova, KBC Zagreb, pod mentorstvom Prof.dr.sc. Velimira Šimunića odradio je u periodu 2010.-2012.

2013. IX Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, Hrvatska

Dugogodišnji je tajnik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju. Tijekom godina aktivno sudjelovao u organizaciji i kao predavač na međunarodnim kongresima iz ginekološke endoskopije, kao i do sada održanih trinaest hrvatskih poslijediplomskih tečajeva I kategorije iz ginekološke endoskopije sa međunarodnim sudjelovanjem.

Članci autora

Histeroskopija i neplodnost

Histeroskopija i neplodnost

Histeroskopija je važna endoskopska operacija u ginekologiji, jer ima široki spektar dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti.

Hiperstimulacija jajnika

Hiperstimulacija jajnika

Uspjeh liječenja neplodnosti s IVF/ICSI-jem temelji se na broju i kvaliteti jajnih stanica.