Andrea Polovina

Andrea Polovina

dr.sc., dr.med. / spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Rođena je 3.veljače 1972. godine u Zagrebu. 1996. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2001. godine završila je tečaj terapije prema Vojti i postala licencirani Vojta terapeut.

2003. godine završila je poslijediplomski studij Biomedicine iz područja Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranila magistarski rad.

2008. godine završila je stručni poslijediplomski studij iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije, te je 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Korelacija abnormalnih položajnih reakcija po Vojti i ultrazvučnog pregleda mozga“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu, Biološki odsjek.

2012- godine je završila NDT-Bobath tečaj i postala licencirani Bobath terapeut.

Povremeno predaje na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je više znanstvenih radova.

Od 2008. godine je zaposlena u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.

Članci autora

Zašto je potrbušni položaj važan za razvoj djece?

Zašto je potrbušni položaj važan za razvoj djece?

Potrbušni položaj djeluje na veliki broj razvojnih elemenata. Važan je za jačanje ekstenzornih mišića vrata i trupa omogućujući razvoj kontrole držanja glave i trupa.