Pridruži nam se

Personaliziraj si portal prema svojim interesima i druži se s ostalim članovima portala MaminaMaza. Odaberi jednu od ponuđenih mogućnosti i registriraj se besplatno!


Već imaš račun?
Prijavi se

Zašto nisu sva djeca ista?

Zašto nisu sva djeca ista?

Roditelji djece privatnih i vjerskih vrtića uputili su otvoreno pismo javnosti nezadovoljni i razočarani odlukom Gradonačelnika grada Zagreba da su samo djeca koja pohađaju gradski vrtić oslobođena plaćanja vrtića.

Pismo donosimo u cijelosti:

Pišemo vam u ime velikog broja roditelji djece koja pohađaju privatne i vjerske vrtiće Grada Zagreba kako bi izrazili svoje razočaranje,  iznenađenje i neslaganje s odlukom Gradonačelnika  o ukidanju obveze plaćanja vrtića svim roditeljima čija su djeca polaznici Gradskih vrtića , ne spominjući na bilo koji način roditelje čija su djeca polaznici privatnih i vjerskih vrtića grada Zagreba.

Od trenutka kada su proglašeni izvanredni uvjeti, a po nalogu kriznog stožera, veliki broj roditelja organizirao se kako bi prestao dovoditi svoju djecu u vrtić. Svi smo podržali mjeru kriznog stožera jer je smanjivanje socijalnog kontakta i pridržavanje naputaka jedini način da se korona virus ne proširi. Većina roditelja gradskih i privatnih vrtića nalaze se u istoj ili sličnoj situaciji i osjeća gospodarske posljedice pandemije.

Vlada Republike Hrvatske izašla je s mjerama kojima nastoji pomoći građanima Hrvatske u kako bi izašli iz krize i pronalaženju načina da gospodarstvo opstane, ne dijeli ih na bilo koji način. Jer svi smo u istoj situaciji zdravstvene i financijske ugroženosti. Utoliko držimo neopravdanom i krajnje nepromišljenom odluka Gradonačelnika Grada Zagreba kojom je uputio u proceduru izmjenu programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi prema kojoj se roditelj/skrbnici korisnici programa dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od 1.travnja 2020 u cijelosti oslobađaju participaciju u cijeni vrtića do opoziva odluke.

S pravom se pitamo što je s nama, roditeljima polaznicima privatnih i vjerskih vrtića. Zar smo mi građani drugog reda. Svi smo mi građani Grada Zagreba, koji plaćaju najveći prirez u Republici Hrvatskoj , puneći ga jednako kao i roditelji Gradskih vrtića. Odlukom Skupštine Grada  Zagreba, iz tog istog proračuna, sufinanciraju se svi roditelji koji imaju potrebu za smještajem svoje djece u predškolsku ustanovu. Načini sufinanciranja jasno su istaknuti na stranicama grada Zagreba. Zar nemamo pravo upisati dijete gdje želimo, nego se trebamo rukovoditi odlukama Gradonačelnika kako bismo izbjegli moguće neugodnosti. Kao što je ova! U vrijeme kada bi svim građanima Grada Zagreba trebao pružati jednaku i maksimalnu moguću podršku. Naprotiv! Svojom odlukom nas dijeli i diskriminira. Stavljajući teret odgovornosti na privatne i vjerske vrtiće u donošenju odluke o ukidanju obveze plaćanja za roditelje do završetka izvanrednih uvjeta.

Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, donosi Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba. U Program javnih potreba uključeno je i sufinanciranje djelatnosti privatnih i vjerskih vrtića na način i pod uvjetima kako Gradska skupština donese. Godine 2013. privatni i vjersku vrtići dobivaju obavijest o sufinanciranju od strane nadležnog Ureda prema kojoj se vrtići sufinanciraju prema prisustvu djece, a ne prema upisanom djetetu.

Odluka kojom su pogođeni privatni i vjerski vrtići jer im se znatno umanjuju sredstva zbog činjenice da zbog zdravstvenih ili nekih drugih razloga djeca često izostaju pa ne postignu potreban broj od 5 i više dan prisustva kako bi roditelj ostvario pravo na punu subvenciju. Navedeno ograničenje je samo po sebi diskriminatorno budući da ograničenja, odnosno uvjeti isplate odobrenih sredstava financiranja nisu predviđena člankom 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Imajući u vidu činjenicu da je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba jasno određena potreba za privatnim i vjerskim vrtićima radi zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u smislu članka 49. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Grad Zagreb nije imao objektivnu osnovu unijeti takvo ograničenje samo u odnosu na privatne i vjerske vrtiće budući da se radi o unaprijed predviđenim novčanih sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba utemeljenih na zakonu.

Od 2013 godine odluka o visini subvencije koja se umanjuje prema broju prisutne, a ne upisane djece, bitno utječe na financijsku stabilnost svakog privatnog vrtića jer je u direktnoj suprotnosti s Državno pedagoškim standardom koji nalaže broj zaposlenika u skladu s brojem upisane djece.  Vlasnici privatnih vrtića imaju obvezu imati broj zaposlenika koji je u skladu s normativom broja djece (skupina) za koje imaju obvezu osigurati plaću iz uplata koje roditelji ostvaruju iz proračuna Grada Zagreba , te uplata samih roditelja. To su jedini izvori sredstava koje privatni vrtići imaju. Tako se tijekom svih mjeseci ostvaruje manji prihod koji onemogućava uštedu potrebnu za izvanredne uvjete poslovanja u  kojima se trenutno nalaze privatni i vjerski vrtići.  U ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz) prihod se znatno smanjuje zbog odsustva djece obveze plaćanja vrtića u izvanrednim uvjetima u kojima se nalaze,

Umanjenjem punog iznosa subvencije po upisanom djetetu u ovim izvanrednim okolnostima privatni i vjerski vrtići, nisu u mogućnosti  ostvariti financijske rezerve u poslovanju koje bi im omogućilo oslobađanje roditelja od plaćanja vrtića u ovakvim nepredviđenim situacijama. Tada bi roditelji s pravom mogli očekivati da vlasnici privatnih i vjerskih vrtića oslobode svoje roditelje obveze plaćanja do trenutka izlaska iz izolacije (početka redovnog rada).

Prijedlog gradonačelnika našeg grada podijelio nas je na vrijedne i manje vrijedne, zaslužne i manje zaslužne. Stvoren je  veliki pritisak na privatne i vjerske vrtiće, gomilajući dodatan i neopravdan strah da financijski neće izdržati sve što moraju. Prvenstveno u dijelu osiguravanja sredstava za plaće odgojitelja (ali i ostalih zaposlenika) koji su svakodnevno s puno ljubavi i strpljena brinu o našoj djeci. Kako bismo mi, roditelji mogli raditi , pa i  punili proračun Grada Zagreba.  Koliko je zastupnicima u Skupštini poznato da privatni i vjerski vrtići (da bi zaštitili svoje poslovanje) donose manje popularne mjere prema nama kao roditeljima, da bi sačuvali svoju financijsku stabilnost. Ne zato što žele, nego zato što ih je navedena odluka na to prisilila.

Pohvaljujemo inicijativu i Vlade RH i njihove mjere za očuvanje radnih mjesta ali nam nije jasno kako će privatni i vjerski vrtići pristati na njih ukoliko im roditelji ne budu plaćali Ugovorom dogovorene  iznose  i ako im Grad, prema trenutnoj odluci, koja je na snazi, isplati 40% iznosa za svu upisanu djecu.

Logičan je zaključak;  Ako privatni i vjerski vrtići oslobode roditelje plaćanja i ako im Grad Zagreb uplati znatno umanjen možemo očekivati da as po završetku izolacije dočekaju zatvorena vrata, a odgojitelji naše djece biti na burzi. Usporedbe radi, u isto vrijeme, roditelji djece upisane u gradske vrtiće, potpuno će mirno dovesti svoju djecu u poznate prostore, njihovim poznatim tetama, a Grad Zagreb će kao osnivač u cijelosti snositi sve troškove plaća zaposlenika i druge operativne troškove funkcioniranja gradskih vrtića. A mi, roditelji djece privatnih i vjerskih vrtića možemo poljubiti vrata svog vrtića. Zajedno sa svojom djecom.

Dodatna diskriminacija se sastoji u tome da privatni i vjerski vrtići pružaju nama roditeljima usluge za zadovoljene zakonske javne potrebe, a koje Grad Zagreb nije uspio samostalno organizirati, odnosno privatni i vjerski vrtići svojim vlastitim privatnim sredstvima financiraju osnivanje i poslovanje vrtića kako bi svi građani Grada Zagreba bili u mogućnosti osigurati svojoj djeci predškolski odgoj budući da kapacitet gradskih vrtića ne zadovoljava objektivne potrebe građana Grada Zagreba. Mi kao roditelji djece upisane u privatne i vjerske vrtiće spremno izdvajamo novčana sredstva kako bi svojoj djeci osigurali adekvatan predškolski odgoj, a sada smo dodatno izloženi bitno nepovoljnijem tretmanu u odnosu na roditelje čija su djeca upisana u gradske vrtiće čije poslovanje u cijelosti financira Grad Zagreb, neovisno o broju djece koja su upisana i koja stvarno prisustvuju programu.

Neka nam onda neko kaže da to nije diskriminacija! Neka nam netko kaže da to nije ugrožavanje temeljnih prava djece u privatnim i vjerskim vrtićima da se, nakon stresa koji su prošli, ne mogu vratiti u poznate prostore i svojim odgojiteljicama. Predškolski odgoj je javna potreba, odnosno usluga koja bi trebala biti jednako dostupna svih građanima Grada Zagreba te bi Grad Zagreb istu trebao i osigurati, a posebno u ovim izvanrednim okolnostima.

Situacija u kojoj se svi skupa nalazimo predstavlja izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, a koje izravno utječu na sve građane Grada Zagreba. U tom smislu je neophodno da Grad Zagreb pravovremeno donese mjere, odnosno odgovarajuće odluke temeljem kojih će prilagoditi postojeća pravila novonastaloj situacije kako bi se omogućio nastavak redovnog poslovanja privatnih i vjerskih vrtića, a radi zašite stečenih prava građana Grada Zagreba koji su korisnici usluga privatnih i vjerskih vrtića. Isplatom subvencija bi se omogućilo privatnim i vjerskim vrtićima da rasterete nas kao roditelje obveza plaćanja ranije ugovorene naknade te bi nas Grad Zagreb konačno stavio u približno ravnopravan položaj u odnosu na roditelje čija djela su upisana u gradske vrtiće.

Napominjemo da ukoliko Grad Zagreb hitno ne donese odgovarajuće odluke i izmjene postojećih akata za isplatu subvencija, nažalost bi se mogli naći u situaciji da naša djeca nakon što ova situacija završi ostanu bez mogućnosti predškolskog odgoja uslijed zatvaranja dijela privatnih i vjerskih vrtića. Imajući u vidu bitno ograničene kapacitete gradskih vrtića, mi kao roditelji bi se tom slučaju našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj ne bi bili u mogućnosti osigurati našoj djeci odgovarajući predškolski odgoj i brigu o našoj djeci koja nam je prijeko potrebna za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti.

Kao roditelji, korisnici usluga privatnih i vjerskih ustanova očekujemo da sve građane Grada Zagreba uvažavate kao jednake neovisno o tome u koju je predškolsku ustanovu dijete upisano te da osigurate zakonsko pravo na zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.

Molimo da iznađete načine i podržite izvanredne uvjete poslovanja u kojima su se našli privatni vjerski vrtići  kako bi;

    1. do trenutka završetka izvanrednih uvjeta poslovanja, iznađete mogućnost isplatite  pune subvenciju prema upisanom djetetu. Tom mjerom biste pružili mogućnost privatnim vrtićima da oslobode svojih roditelja od plaćanja prema Ugovornom odnosu koji imaju
    2. Imali prostora za održavanja minimalnih uvjeta poslovanja te osigurali nesmetani nastavak rada privatnih i vjerskih vrtića nakon što prođe ova izvanredna situacija.


S poštovanjem,

Roditelji privatnih i vjerskih vrtića Grada Zagreba

Link na online anketu https://www.peticija24.com/stop_diskriminaciji_djece_u_privatnim_vrtiima_grada_zagreba#sign    koju su organizirali i potpisivali Građani Grada Zagreba i roditelji čija su djeca polaznici raznih privatnih i vjerskih vrtića u Gradu Zagrebu